Вивід маток

Для отримання маток високої якості їх вивід необхідно поєднувати з систематичною і планомірною селекційною роботою на пасіці або бджолофермі. Розвиток бджільництва вимагає, щоб Пасіки постійно забезпечувалися молодими високоякісними матками з цінними спадковими задатками. Взаємозв’язок, між бджолиною сім’єю і маткою, настільки тісний, що успіх в продуктивному сезоні часто залежить від якості матки. Якість матки має на увазі її здатність відкладати істотну кількість життєздатних яєць.

Чим більше матка, тим більш розвинені її яєчники. Чим більше в яєчниках яйцевих трубочок, тим вище плодючість матки. Однак є випадки, коли великі на вигляд матки, не відрізняються великою плодючістю. Це буває, коли порушуються вимоги до умов вирощування маток. Наприклад, вміст друкованих маточників при знижених температурах. В цьому випадку, матки мають велику вагу за рахунок невикористаних поживних речовин, але їх яєчники слабо розвинені. Оскільки яйцеві трубочки розвиваються в останні дні перебування маток в маточниках. Негативно впливає на розвиток статевої системи маток неправильне харчування, що не відповідає їх віку. Так само велику роль в розмірах яйцекладки грає рівень обміну речовин. Він залежить не тільки від спадкових особливостей самої матки, але також і від активності бджіл збирачів, годувальниць і атмосфери бджолиної сім’ї. Цим можна пояснити випадки, коли матки середніх розмірів, особливо гібридні, відрізняються високою несучістю.

Високою плодючістю відрізняються матки карпатських бджіл. У Закарпатті вже в середині квітня вони відкладають близько 1000 яєць на добу, а після 10-го Травня їх яйцекладка досягає 1700-1800 яєць за 24 години.

Бджолиних маток виводять природним і штучним способом. Робочі бджоли, без стороннього втручання, вирощують маток в трьох випадках: при тихій зміні старої матки, підготовці до роїння і при втраті матки. Метод штучного виведення маток полягає в тому, що бджоли можуть вивести матку з будь-якого заплідненого яйця, відкладеного в бджолину клітинку.

Бджолині матки можуть бути свищеві, ройові, тихої зміни і штучно виведені.

Свищеві матки. Якщо у бджолиної сім’ї відібрати плодову матку або вона раптово загинула сама, то при наявності в гнізді розплоду різного віку бджоли вирощують собі нову матку, закладаючи маточники на площі сота в будь-якому місці, де є відкритий розплід. Число свищевих маточників, що закладаються сім’єю різко коливається і залежить не тільки від породи бджіл, а й від сезону, загального стану сім’ї (її сили, забезпеченості кормами, якісного складу бджіл), зовнішніх умов. Бувають випадки, в тому числі і серед карпатських бджіл, коли з сильної безматкової сім’ї виходить перший рій з однією або декількома неплідними свищовими матками. Обов’язкова умова для цього (при сприятливій погоді) – тісне гніздо і наявність значної кількості друкованого розплоду. При закладці свищевих маточників бджоли згризають майже до половини висоти бджолиних осередків, розширюють, закруглюють їх і дають личинкам в кілька разів більше молочка в порівнянні з тими, що знаходяться поруч, на яких маточники не закладаються. Свищеві маточники закладаються на личинках різного віку: від декількох годин до декількох днів, але ніколи на осередках, в яких ще знаходяться яйця загиблої або вилученої з сім’ї плодової матки. Дослідження показали, що бджоли закладають свищеві маточники протягом 4-5 днів після видалення матки з сім’ї на личинках у віці від 12 годин до 4 діб. При цьому більшу частину личинок (68-75%) бджоли беруть у віці від 12 годин до 1,5 діб. Досліди також показали, що раніше виходять матки, вирощені з наймолодших личинок. Ці личинки з першого дня розвитку отримували маточне молочко. Маткові личинки, які в більш пізньому віці переводилися на харчування маточним молочком, розвивалися довше, оскільки частина часу витрачалася на розвиток бджоли, а потім на перебудову органів на розвиток матки. В результаті в сім’ї залишається одна з кращих свищевих маток.

На якість свищевих маток значний вплив робить стан бджолиної сім’ї, наявність медозбору. У сильній, з цінними спадковими задатками сім’ї, в якій є багато молодих бджіл-годувальниць, а також при наявності медозбору виводяться хороші свищеві матки. Але в сім’ях слабких і при несприятливих кліматичних умовах свищеві матки бувають низької якості.

Матки тихої зміни. При наявності в сім’ї неповноцінної матки (хворої, каліки або старої) бджоли виводять собі молоду. При цьому вони закладають в сім’ї дуже мало маточників (наприклад, Карпатські бджоли закладають 1-3 штуки). Маточники можуть бути розташовані в будь-якій частині сота, але незалежно від місця розташування за формою і розмірами вони схожі на ройові.

На відміну від свищевих маточники тихої зміни закладаються на яйцях, відкладених маткою в заздалегідь побудовані маточні мисочки і личинки, що народилися з перших хвилин життя отримають корм, яким бджоли зазвичай годують молодих маткових личинок.

Іноді самі бджолярі пошкоджують стару матку (сильно підрізають крила, ніжку), змушуючи бджіл робити тиху зміну матки. При цьому стара і молода матки можуть жити протягом 2-3 і більше місяців, і обидві відкладають яйця. Найчастіше тиха зміна маток спостерігається у бджіл карпатських і сірих гірських кавказьких. Матки тихої зміни, як правило, високої якості.

Ройові матки. Коли на пасіці в ройовий стан приходить частина бджолиних сімей, в них бджоли, найчастіше на боках і внизу сот, попередньо будують ройові мисочки. У ці мисочки матка відкладає по заплідненому яйцю, з яких бджоли вирощують маток. Ройові матки майже завжди високої якості. Сім’я, яка готується до роїння, зазвичай має багато молодих бджіл-годувальниць, в гніздо надходить свіжий нектар і пилок, у вулику стабільний температурний режим. І якщо в ройовий стан прийшли сильні високопродуктивні сім’ї, що відрізняються цілим рядом інших цінних біологічних ознак (висока зимостійкість, стійкість до захворювань, спокійна поведінка та ін.), то отриманих від них ройових маток можна використовувати для потреб Пасіки. З цією метою сім’ї дають можливість під контролем відпустити перший рій, а потім, у міру дозрівання маточників, їх своєчасно вирізують, не даючи можливості вийти матці, і використовують. У родині залишають лише один хороший маточник. Іноді на пасіці в ройовий стан приходять малопродуктивні сім’ї. Від таких сімей використовувати ройових маток небажано. Якщо на пасіці існує потреба в молодих матках, закладку ройових маточників можна прискорити. З цією метою підбирають сильну високопродуктивну сім’ю (або кілька сімей) і штучно створюють в ній ройовий стан. При цьому гніздо сильно скорочують, утеплюють, зменшують льоткові отвори, і через кілька днів бджоли зазвичай закладають ройові маточники. Слід обмовитися, що не завжди вдається домогтися переходу сімей карпатських бджіл в ройовий стан.

Leave a Reply